International exchange for equal careers (Swedish)

sw_carousel_motala

International exchange for equal careers (Swedish)

Internationellt utbyte för jämställda karriärer

Hur skapas samma karriärmöjligheter för kvinnor och män? Kan Motala bli en pilotkommun för att testa en fransk modell där en person jobbar för flera företag? Det är några av de frågor som ska diskuteras på en öppen workshop i Motala med deltagare från Sverige, Tyskland, Frankrike och Österrike i projektet SWOPS.

Ladda ner PDF filen

 

SWOPS är ett EU-projekt mellan utbildnings- och utvecklingsorganisationer i de fyra länderna. Syftet med projektet är att utveckla effektiva och hållbara modeller för att ge kvinnor och män samma karriärmöjligheter.

 

Tillsammans med Tillväxt Motala och Winnet i Östergötland medverkar fyra Motalaföretag, – Holms industrier, Aleris, Industrikompetens och Platen – i projektet

 

– I Motala funderar vi hur vi kan underlätta rekryteringen av ungdomar och nyanställningar. Tillsammans med de medverkande företagen försöker vi hitta en modell som karriärvalen mindre könsbundna. När projektet är klart är vår förhoppning att vi ska ha vi ha en praktisk modell som vi kan jobba efter lokalt, säger Agneta Larsson, Tillväxt Motala.

Men från med medverkande företagen finns också ett intresse för en fransk modell för anställning.

 

– Många mindre företags expansion stoppas av att de exempelvis kan behöva anställa någon sköter företagets IT eller marknadsföring. I Frankrike är det vanligt att en anställd med specialistkompetens jobbar för flera företag. Det är en intressant modell för anställning som vi gärna vill titta lita närmare på, fortsätter Agneta Larsson.

 

Vill du veta mer – välkommen till presskonferens
Tid: onsdagen den 21 oktober klockan 12.45
Plats: Hotell Nostalgi, Platensgatan 2 – Motala hamn

 

För mer information:
Agneta Larsson,
Tillväxt Motala AB
070-669 76 07

Tags:
,