sw_carousel_motala

International exchange for equal careers (Swedish)

Internationellt utbyte för jämställda karriärer

Hur skapas samma karriärmöjligheter för kvinnor och män? Kan Motala bli en pilotkommun för att testa en fransk modell där en person jobbar för flera företag? Det är några av de frågor som ska diskuteras på en öppen workshop i Motala med deltagare från Sverige, Tyskland, Frankrike och Österrike i projektet SWOPS.

Ladda ner PDF filen

Read More