20151022 Meeting 2. Tag (6)-1

Ice Breaker Strategy for more innovation and success

How employer branding works in the partner countries. Review of the swops consultation workshop in Sweden

From 21 to 23 October 2015, the SWOPS project partners met in Motala, Sweden. The gained project experiences in the various small and medium enterprises (SMEs) in each country were exchanged and strategies discussed. In addition it was drawn up jointly how the open advisor model must be designed to selectively initiate change processes in European companies and how to implement them successfully.

Read More

sw_carousel_motala

International exchange for equal careers (Swedish)

Internationellt utbyte för jämställda karriärer

Hur skapas samma karriärmöjligheter för kvinnor och män? Kan Motala bli en pilotkommun för att testa en fransk modell där en person jobbar för flera företag? Det är några av de frågor som ska diskuteras på en öppen workshop i Motala med deltagare från Sverige, Tyskland, Frankrike och Österrike i projektet SWOPS.

Ladda ner PDF filen

Read More